Εκπαίδευση και Έρευνα στην Ιατρική Πληροφορική στην Ελλάδα

Ο καθηγητής Νικόλαος Μαγκλαβέρας και η επίκουρη καθηγήτρια Ιωάννα Χουβαρδά από το Εργαστήριο Ιατρικής Πληροφορικής του ΑΠΘ και την Ομάδα Πληροφορικής Βιοδεδομένων Μεγάλης Κλίμακας του ΙΝΕΒ σε πρόσφατη δημοσίευση στο Yearbook of Medical Informatics συνοψίζουν την κατάσταση της Ιατρικής Πληροφορικής στην Ελλάδα, περιγράφοντας το ελληνικό υπόβαθρο της ηλεκτρονικής υγείας (e-Health) και επισημαίνοντας τους κύριους εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς άξονες της Ιατρικής Πληροφορικής, καθώς και τις δραστηριότητες, τα επιτεύγματα, τις τρέχουσες αδυναμίες και τις προκλήσεις για το μέλλον.

Δημοσίευση adobe-pdf-icon-45x45

Επικοινωνία

Nικόλαος Μαγκλαβέρας
Τηλ. +302311257606
Email: nicmag@certh.gr

Ιωάννα Χουβαρδά
Τηλ. +302311257528
Email: ioannach@certh.gr