Βράβευση εργασίας, 26ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο

Καλύτερη προφορική ανακοίνωση (ανάμεσα σε έξι ισότιμες)
26ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο, Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία. 12 – 14 Νοεμβρίου 2015

Τίτλος Εργασίας

Μοναδικές και κοινές ανοσογενετικές υπογραφές σε λεμφοϋπερπλαστικά σύνδρομα της οριακής ζώνης:  Οντογενετικές προεκτάσεις. 

Αλίκη Ξωχέλλη, Βασίλης Μπίκος, Ελευθερία Πολυχρονίδου, Ανδρέας Αγαθαγγελίδης, Παναγιώτης Μοσχονάς, Μαρία Ρουμελιώτη, Ευαγγελία Σταλίκα, Μαρία Καρυπίδου, Γιώργος Κανέλης, Χριστίνα Καλπαδάκη, Γεράσιμος Πάγκαλης, Παναγιώτης Βλάμος , Patricia Groenen, Alexandra Traverse-Glehen, Sarka Pospisilova, David Gonzalez, Maurilio Ponzoni,Marie-Paule Lefranc, Blanca Espinet, Miguel Angel Piris, Ming Du, Richard Rosenquist, Manlio Ferrarini, David Oscier, Paolo Ghia, Frederic Davi, Δημήτριος Τζοβάρας, Αχιλλέας Αναγνωστόπουλος, Παναγιώτης Παναγιωτίδης, Θεοδώρα Παπαδάκη, Χρυσούλα Μπέλεση, Αναστασία Χατζηδημητρίου, Κώστας Σταματόπουλος