Συνάντηση εργασίας 4 Ιουνίου, ‘Ενσωμάτωση βιοδεικτών στη διαχείριση ασθενών με ΧΛΛ’

Το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΙΝΕΒ/ΕΚΕΤΑ),

διοργανώνει το Σάββατο 4 Ιουνίου 2016 συνάντηση εργασίας με θέμα:

“ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΒΙΟΔΕΙΚΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΛΛ”

Επικέντρωση στις βλάβες του γονιδίου TP53

Πρόγραμμα

Επικοινωνία

e-mail:inab@certh.gr