Κύκλος Σεμιναρίων της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης των Φυτών

Το ΔΣ της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης των Φυτών ανέλαβε την πρωτοβουλία να διοργανώσει ετήσιο κύκλο Σεμιναρίων που θα ξεκινήσουν τον Ιανουάριο του 2014. Τα Σεμινάρια αυτά απευθύνονται κυρίως σε Μεταπτυχιακούς φοιτητές και νεώτερους συναδέλφους με στόχο την επιμόρφωση και εξοικείωση τους με νέες τάσεις, τεχνολογίες, μεθοδολογίες και επιστημονικές ανακαλύψεις που αναμένεται να συμβάλλουν σημαντικά στη γενετική (;) βελτίωση των φυτών. Τα Σεμινάρια αυτά θα γίνονται με μορφή ομιλίας από διακεκριμένους επιστήμονες που δεν συμμετέχουν στη διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων και θα έχουν συχνότητα περίπου ένα ανά μήνα για τη διάρκεια του Ακαδημαϊκού έτους. Το πρώτο Σεμινάριο θα δοθεί από τον καθηγητή ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΦΑΣΟΥΛΑ τόσο τιμής ένεκεν για την σημαντική συμβολή του με το Ακαδημαϊκό και Ερευνητικό του έργο στη βελτίωση των φυτών, αλλά και για να δοθεί η δυνατότητα στους νέους μεταπτυχιακούς να γνωρίσουν από κοντά τον ίδιο και το έργο του.

Επικοινωνία

Τηλ. +302311257531
Email: pmadesis@certh.gr