Συνέδρια – Ημερίδες – Εκδηλώσεις

Επόμενα

Συνάντηση εργασίας | 19 Νοεμβρίου 2016

ANTI-CD20 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΛΕΜΦΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑΣ
Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ/ΕΚΕΤΑ)
περισσότερα

 

Ημερίδα | 15 Δεκεμβρίου 2016

Grid and Cloud Technologies for high-performance high-throughput bioinformatics studies
Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ/ΕΚΕΤΑ)
περισσότερα

 

Προηγούμενα

Συνάντηση εργασίας | 17 Σεπτεμβρίου 2016

Hematology Experience Exchange
Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ/ΕΚΕΤΑ)
περισσότερα

 

Συνάντηση εργασίας | 04 Ιουνίου 2016

Ενσωμάτωση βιοδεικτών στη διαχείριση ασθενών με ΧΛΛ: Επικέντρωση στις βλάβες του γονιδίου TP53
Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ/ΕΚΕΤΑ)
περισσότερα

Εκπαιδευτική συνάντηση | 13 Φεβρουαρίου 2016

ΧΜΛ: Από τη Μοριακή Ανάλυση στην Κλινική απόφαση
Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ/ΕΚΕΤΑ)
περισσότερα

Ημερίδα | 12 Ιανουαρίου 2016

NGS – Ενημέρωση για τις νέες δυνατότητες στα πεδία των εφαρμογών
Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ/ΕΚΕΤΑ) και SafeBlood BioAnalytica A.E.
περισσότερα

Ημερίδα | 26 Σεπτεμβρίου 2015

Therapeutic innovation in B-cell malignancies: Present and future
Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ/ΕΚΕΤΑ) και Gilead Sciences Hellas
περισσότερα

Ημερίδα | 06 Ιουνίου 2015

Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία: Θεωρία και Πράξη
Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ/ΕΚΕΤΑ)
περισσότερα

Ημερίδα | 14-15 Μαΐου 2015

WG3 Workshop: Advances in Molecular & Phytochemical Fingerprinting for Traceability & Authenticity of Saffron
Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ/ΕΚΕΤΑ) και Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
περισσότερα

Ημερίδα | 31 Μαρτίου 2015

Κυτταρομετρία Ροής – Εφαρμογές – Προϊόντα Life Science
Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ/ΕΚΕΤΑ) και Leriva Α.Ε.
περισσότερα

Εκδήλωση | 07 Φεβρουαρίου 2015

Δημητριακά στην Ελλάδα: Μύθος και παράδοση, διατροφή, επιχειρηματικότητα
Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ/ΕΚΕΤΑ) και Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών ΑΠΘ
περισσότερα

Ημερίδα | 21 Οκτωβρίου 2014

Recent Developments in NGS Library Preparation for DNA, RNA and Microbiome Sample
Clone with Confidence – Trends and Techniques in DNA Cloning and beyond
Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ/ΕΚΕΤΑ) και BIOLine scientific & New England BioLabs GmbH
περισσότερα

Εκδήλωση | 07 Ιουνίου 2014

Αμπέλι και κρασί στην Ελλάδα : μια ζωντανή ιστορία χιλιετιών με πολύ μέλλον!
Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ/ΕΚΕΤΑ) και Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών ΑΠΘ
περισσότερα

Ημερίδα | 09 Μαΐου 2014

Αγροβιοτεχνολογία και Διατροφή
Ερευνητικές προεκτάσεις και εφαρμογές της Βιολογίας και της Βιοχημείας των οργανισμών
Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ/ΕΚΕΤΑ)
περισσότερα

Ημερίδα | 10 Απριλίου 2014

Το μέλλον της Ελληνικής Αιγοτροφίας
Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ/ΕΚΕΤΑ) και Εργαστήριο Ζωοτεχνίας του Τμήματος Κτηνιατρικής ΑΠΘ
περισσότερα