Σεμινάρια – Διαλέξεις

 

Επόμενα

12 Μαΐου 2017, 09:30πμ | Π. Νατσιάβας
Αξιοποίηση αδόμητων πηγών δεδομένων μεγάλης κλίμακας και βάσεων γνώσης αναφοράς για ασφάλεια φαρμάκων

 

Προηγούμενα

8 Μαΐου 2017, 12:00πμ | J. I. Martin-Subero
Epigenomic analyses of Chronic Lymphocytic Leukemia: from DNA methylation to reference epigenomes

28 Απριλίου 2017, 09:30πμ | Μ. Γερούση
Ανίχνευση microRNAs στα CD34+ μικροσωμάτια των ομφαλοπλακουντικών μοσχευμάτωνα

31 Μαρτίου 2017, 09:30πμ | Α. Ξωχέλλη, Χ. Καραμανίδου
Eνδυνάμωση ασθενών με Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία

24 Μαρτίου 2017, 09:30πμ | Α. Παπαδοπούλου
Τ-κυτταρική ανοσοθεραπεία για αντιμετώπιση της λευχαιμίας και των λοιμώξεων σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς

17 Μαρτίου 2017, 09:30πμ | Ε. Βλαχονικόλα
Ανοσογενετική ανάλυση του Τα-κυτταρικού υποδοχέα σε ασθενείς με ΧΛΛ και μοντέλα ποντικού με τεχνικές αλληλούχισης μεγάλης κλίμακας

03 Μαρτίου 2017, 09:00πμ | Ε. Σταλίκα
Η σημασία των μεταλλάξεων και του πολυμορφισμού του γονιδίου TP53 στη Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία

24 Φεβρουαρίου 2017, 09:30πμ | Μ. Τσαγιοπούλου
Διαχρονική μελέτη του ρόλου της μεθυλίωσης του DNA στη Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία

17 Φεβρουαρίου 2017, 09:30πμ | Μ. Ντοανίδου
Ανθεκτικότητα του Sinapis arvensis σε ζιζανιοκτόνα

13 Φεβρουαρίου 2017, 12:00πμ | Γ. Κουλιεράκης
Χρόνιες ασθένειες: η οπτική της ψυχολογίας της υγείας, στο πλαίσιο της Δημόσιας Υγείας

10 Φεβρουαρίου 2017, 09:30πμ | Ν. Παπακωνσταντίνου
Μελέτη των microRNA και των επιγενετικών τροποποιήσεων στη Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία

03 Φεβρουαρίου 2017, 09:30πμ | Κ. Γεμενετζή
Διακριτά ανοσογενετικά χαρακτηριστικά μεταξύ ασθενών με Πολλαπλούν Μυέλωμα με ισότυπο IgA και IgG

27 Ιανουαρίου 2017, 09:30πμ | Θ. Μωυσιάδης
Επαναπροσδιορίζοντας την πρόγνωση στη χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία

20 Ιανουαρίου 2017, 09:30πμ | Σ. Διαμαντής
Τρούφα: μια εναλλακτική καλλιέργεια για την αξιοποίηση ορεινών και ημιορεινών εκτάσεων

16 Δεκεμβρίου 2016, 09:00πμ | Σ. Λαΐδου
Ανάλυση του μεταφραζόμενου mRNA ασθενών με χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία με την τεχνική Ribo-Seq

09 Δεκεμβρίου 2016, 09:00πμ | Σ. Μιχαηλίδου
Μεταγονιδιωματική ανάλυση τροφίμων και περιβαλλοντικών δειγμάτων

02 Δεκεμβρίου 2016, 09:30πμ | Φ. Τρίκκα
Βιοχημική ανάλυση επιτραπέζιας ελιάς και ελαιολάδου

25 Νοεμβρίου 2016, 09:30πμ | Χ. Καραμανίδου
Γνώσεις, στάσεις και επικοινωνιακές προτιμήσεις διαφόρων τμημάτων του ελληνικού κοινού σε σχέση με τον καρκίνο του τραχήλου και το εμβόλιο κατά του HPV

18 Νοεμβρίου 2016, 09:00πμ | Ν. Κώττα, Ε. Παπαδοπούλου
Αυτοματοποιημένη ανάλυση κυτταρομετρίας ροής

11 Νοεμβρίου 2016, 09:00πμ | Ε. Χαρτοματσίδου
Ερεθίσματα του μικροπεριβάλλοντος των νεοπλασματικών λεμφοκυττάρων της ΧΛΛ επάγουν την έκφραση της EZH2 και ευοδώνουν την επιβίωση του λευχαιμικού κλώνου

01 Νοεμβρίου 2016, 09:30πμ | Σ. Πετράκης
Βλαστοκυτταρικά μοντέλα νευροεκφυλιστικών ασθενειών

20 Οκτωβρίου 2016, 09:00πμ | Φ. Ψωμόπουλος
Ανάλυση δεδομένων στη βιοπληροφορική: ιστορία δύο υποδομών

14 Οκτωβρίου 2016, 09:00πμ | Α. Αγαθαγγελίδης
Στερεοτυπία των Β κυτταρικών υποδοχέων-Ανίχνευση στερεότυπων υποσυνόλων στη χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία

20 Σεπτεμβρίου 2016, 10:00πμ | M. Andrade
Μελέτη λειτουργίας της PolyQ με την ανάλυση δικτύων αλληλεπίδρασης πρωτεϊνών

 

 

Κύκλος σεμιναρίων και διαλέξεων 2015 – 2016 »

Κύκλος σεμιναρίων και διαλέξεων 2014 – 2015 »

Κύκλος σεμιναρίων και διαλέξεων 2013 – 2014 »