Αγροβιοτεχνολογία

INEB 16_10_2012 019

Ο τομέας της Αγροβιοτεχνολογίας αξιοποιεί μια επιλογή επιστημονικών προσεγγίσεων και εργαλείων που βασίζονται στις πληροφορίες της γενετικής σύστασης των οργανισμών για να βελτιώσει φυτά, ζώα, μικροοργανισμούς και προϊόντα που προκύπτουν από αυτά.

Η σημερινή δραστηριότητα του ΙΝΕΒ περιλαμβάνει:

Έρευνα για τον παραγωγικό τομέα:

  • Τρόφιμα με βελτιωμένα θρεπτικά ποιοτικά χαρακτηριστικά
  • Σημαντικά βιομηχανικά υλικά
  • Σχεδιασμός και ανάπτυξη βελτιωμένων ποικιλιών
  • Τυποποίηση φυτών
  • Νέα τρόφιμα για ομάδες με ιδιαίτερες διατροφικές ανάγκες
  • Νέες ουσίες για ζωοκομική εφαρμογή
  • Προσθετικά τροφίμων με βελτιωμένες οργανοληπτικές ιδιότητες
  • Αναβαθμισμένες διαδικασίες παραγωγής τροφίμων.
  • Προσαρμοστικότητα των ζιζανίων στις κλιματικές αλλαγές

agri_bio_small_image
Μεθοδολογική καινοτομία:

 

Δημοσιεύσεις