ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Tο ΙΝΕΒ | ΕΚΕΤΑ εκπονεί ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Συμμετέχει σε διάφορα εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης (π.χ. Leonardo Da Vinci, Marie Sklodowska-Curie, ERASMUS+) και φιλοξενεί προπτυχιακούς φοιτητές από Ελληνικά ακαδημαϊκά ιδρύματα. Επίσης, οι ερευνητές του ΙΝΕΒ | ΕΚΕΤΑ (8 ερευνητές) επιβλέπουν μεταπτυχιακούς φοιτητές και συμμετέχουν ως εκπαιδευτές και διδάσκοντες σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών ακαδημαϊκών ιδρυμάτων από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Εκπαίδευση και ακαδημαϊκή επίβλεψη
Από το 2014 το ΙΝΕΒ | ΕΚΕΤΑ υποδέχθηκε για εκπαίδευση:

 • 101 προπτυχιακούς φοιτητές από 16 διαφορετικά τμήματα 9 Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα (6 ΑΕΙ, 3 ΤΕΙ) για πρακτική άσκηση
 • 21 προπτυχιακούς φοιτητές από 16 διαφορετικά τμήματα 8 Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα (5 ΑΕΙ, 3 ΤΕΙ) για εκπόνηση διπλωματικών εργασιών
 • 9 μεταπτυχιακούς φοιτητές από 5 διαφορετικά τμήματα 3 Ελληνικών Πανεπιστημίων
 • 23 μεταπτυχιακούς φοιτητές από το Master on Food Identity
 • 17 διδακτορικούς φοιτητές από 10 διαφορετικά τμήματα 5 Ελληνικών Πανεπιστημίων (συμπεριλαμβανομένων 2 Νέων Ερευνητών Marie Sklodowska-Curie)
 • 22 μεταδιδακτορικούς ερευνητές, μεταξύ των οποίων 2 Υπότροφοι Marie Sklodowska-Curie

Διδασκαλία σε προ- και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών
Εμφορούμενο από τις αρχές της διάχυσης της γνώσης και της προαγωγής της επιστήμης, το ΙΝΕΒ |ΕΚΕΤΑ ενθαρρύνει και υποστηρίζει τη συμμετοχή των ερευνητών του Ινστιτούτου σε προγράμματα προ- και μεταπτυχιακών σπουδών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως αναφέρεται στη συνέχεια:

Ελλάδα

 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Πανεπιστήμιο Κρήτης
 • Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη
 • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 • Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 • Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης
 • Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Εξωτερικό

 • Université Pierre et Marie Curie, Παρίσι, Γαλλία
 • University of Dresden, Δρέσδη, Γερμανία
 • Chiang Mai University, Ταϊλάνδη
 • Ecole Supérieure d’Agricultures d’Angers, Γαλλία

Γνωρίστε την επόμενη γενιά νέων ερευνητών του INAB

Laura Zaragoza Infante

Bastien Anthoons

Χρυσή Γαλιγαλίδου