ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

Ο Συντονιστής του Εθνικού Δικτύου Ιατρικής Ακριβείας στην Ογκολογία κ.
Κώστας Σταματόπουλος στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας