Φωτεινή Τρίκκα

Θέση: Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές

Η Φωτεινή Τρίκκα απέκτησε το 2003 τον βασικό τίτλο σπουδών της στη Χημεία, με κατεύθυνση Οργανική Χημεία/ Βιοχημεία. Στη συνέχεια, προχώρησε σε μεταπτυχιακές σπουδές στο πεδίο της Νανοβιοτεχνολογίας και ασχολήθηκε με τη σύνθεση και το χαρακτηρισμό πολυμερών που δεσμεύουν βιομόρια, με εξειδίκευση κλειδιού-κλειδαριάς. Από το 2011, ξεκίνησε τη μεταδιδακτορική της έρευνα στο ΙΝΕΒ σε ένα διαφορετικό πεδίο της βιοτεχνολογίας-στη μελέτη της ελληνικής χλωρίδας σε γενετικό και μεταβολομικό επίπεδο. Τα κύρια ενδιαφέροντά της είναι η αλίευση γονιδίων ενδιαφέροντος από αρωματικά φυτά και η κλωνοποίηση τους και έκφραση τους σε μικροβιακά εργοστάσια για την παραγωγή ουσιών εμπορικού ενδιαφέροντος.

Αναλυτικό Βιογραφικό

Επαφή

+302311257521
Λήψη πληροφοριών σε μορφή: Εικονική κάρτα (vCard)