ΝΕΑ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Το ΙΝΕΒ | ΕΚΕΤΑ υποστηρίζει και προωθεί την προβολή της Ελλαδικής φύσης και βιοποικιλότητας ως διαχρονική πηγή πόρων και έμπνευσης για την ευζωία του ανθρώπου και την ανάπτυξη της οικονομίας, της κοινωνικής ζωής, του πολιτισμού και των επιστημών. Στον άξονα της Βιοϊατρικής Έρευνας οι δραστηριότητες του Ινστιτούτου αποσκοπούν στην κατανόηση των νοσημάτων του ανθρώπου, την ανάπτυξη εργαστηριακών εφαρμογών και τη μεταφορά τους στην κλινική πράξη. Κινούνται στην κατεύθυνση της ιατρικής ακριβείας, η οποία έχει ως θεμέλιο την αρχή ότι κάθε ασθενής χρειάζεται ιδιαίτερη προσέγγιση, και εξυπηρετούνται καθοριστικά από την έρευνα με αντικείμενο την πληροφορική βιοδεδομένων μεγάλης κλίμακας.

Με κύριο μέλημα την εξωστρέφεια του Ινστιτούτου, το ΙΝΕΒ | ΕΚΕΤΑ έχει τακτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει σεμινάρια, journal clubs, workshops, και πρακτική κατάρτιση, ενώ επίσης διοργανώνει εκπαιδευτικές εκδηλώσεις για εξειδικευμένο (επιστημονικό) και γενικό κοινό. Τέλος, το ΙΝΕΒ | ΕΚΕΤΑ επιδίδεται σε δράσεις διάχυσης της γνώσης και εξωστρέφειας που απευθύνονται ιδιαίτερα σε μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

ΝΕΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ